Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w firmie Invest Pel jest przedmiotem naszej szczególnej troski i gwarantujemy iż wszelkie naruszenia zasad bezpieczeństwa będą spotykać się ze zdecydowaną reakcją przewidzianą w obowiązujących przepisach systemu prawnego. Ponadto zawsze staramy się minimalizować ilość zbieranych i przetwarzanych danych osobowych, a także minimalizować ilość podmiotów zewnętrznych uczestniczących w ich przetwarzaniu przekazując jedynie te dane, które są niezbędne do realizacji świadczonych na rzecz Państwa usług zapewniając ich najwyższy poziom.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem przekazywanych nam danych jest firma „Invest Pel” Sp. z o.o. Sp. Komandytowa  z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 76, 81-771 Sopot,
nr NIP: 585-148-16-40, nr REGON: 369066645;

kontakt:

adres e-mail : orlowskietarasy@wp.pl
telefon : 510-131-619
witryna internetowa: www.investpel.pl
adres do doręczeń: 81-771 Sopot,  ul.Grunwaldzka 76,

Jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy?

Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres przetwarzanych danych osobowych w zależności od etapu na jakim odpowiadamy na Państwa zapytanie.

W sytuacji gdy kontaktują się Państwo z nami po raz pierwszy w danej sprawie, zwykle, przetwarzamy dane takie jak : imię, nazwisko, adres e-mail i nr telefonu.
Przetwarzamy je w celu sprawnego kontaktu i możliwości przedstawienia Państwu naszych usług dostosowanych do potrzeb i preferencji każdego z naszych potencjalnych klientów.

Przygotowanie i zawarcie umowy:

Podczas procesu przygotowania i zawarcia umowy przetwarzamy dane takie jak : imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nr PESEL, nr dowodu osobistego, ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, dane osobowe zawarte w dokumentacji dotyczącej Państwa sprawy.
Na tym etapie dane wskazane powyżej mogą być przekazywane w całości lub w części do współpracujących z nami podmiotów takich jak kancelarie adwokackie i radcowskie oraz prowadzącego obsługę księgowo-podatkową naszej firmy biura rachunkowego, a w wyjątkowych sytuacjach także Towarzystwom Ubezpieczeniowym w zakresie kierowanych do nich pytań o sytuację faktyczną i prawną Państwa sprawy (zawsze na podstawie przekazanego nam przez Państwa pełnomocnictwa).
Przetwarzamy je (nasza firma oraz określone powyżej podmioty współpracujące) w celu jak najlepszego skonstruowania Państwa umowy z naszą firmą.

Podczas procesu realizacji na Państwa rzecz usług, po zawarciu umowy, przetwarzamy dane takie jak : imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nr PESEL, nr dowodu osobistego, ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, dane osobowe zawarte w dokumentacji dotyczącej Państwa sprawy.
Na tym etapie dane wskazane powyżej mogą być przekazywane w całości lub w części do współpracujących z nami podmiotów takich jak biura rzeczoznawców, kancelarie adwokackie i radcowskie, biura rachunkowego prowadzącego obsługę księgowo-podatkową naszej firmy oraz do innych podmiotów uczestniczącym w tym procesie. Przetwarzamy je (nasza firma oraz określone powyżej podmioty współpracujące) w celu jak najlepszej realizacji . Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres wymagany przez szczególne przepisy prawa (np. prawo podatkowe), a dane podstawowe tj. imię, nazwisko, adres e-mail i nr telefonu wraz z krótką informacją na temat prowadzonych dla Państwa spraw w celach archiwalnych i umożliwienia korzystania z ofert promocyjnych skierowanych do naszych klientów.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w jakim zakresie przetwarzamy, bądź przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe oraz pytań z zakresu czy, a jeżeli tak to które, podmioty zewnętrzne uczestniczyły podczas przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie realizacji usług świadczonych na Państwa rzecz, prosimy o kontakt w dogodny dla Państwa sposób:

kontakt:

adres e-mail : orlowskietarasy@wp.pl
telefon : 510-131-619
witryna internetowa: www.investpel.pl
adres do doręczeń: 81-771 Sopot,  ul.Grunwaldzka 76,

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

W sytuacji gdy kontaktują się Państwo z nami po raz pierwszy przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu sprawnego kontaktu i możliwości przedstawienia Państwu naszych usług dostosowanych do potrzeb i preferencji każdego z naszych potencjalnych klientów oraz przekazania podstawowych informacji.
Podczas procesu analizy przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu dokładnego sprawdzenia Państwa zapytania i przekazania jak najdokładniejszej.

Podczas procesu przygotowania i zawarcia umowy, a także na etapie realizacji umowy przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu jak najlepszego wykonania usługi mając na uwadze szczególny charakter pełnionych usług.

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe i dlaczego?

Podczas realizacji umowy  Państwa na rzecz usług, dane mogą być przekazywane do przetwarzania w całości lub w części do współpracujących z nami podmiotów takich jak: biura rzeczoznawców oraz kancelarie adwokackie i radcowskie, a w wyjątkowych sytuacjach także Towarzystwom Ubezpieczeniowym. Po zawarciu umowy również do prowadzącego obsługę księgowo-podatkową naszej firmy biura rachunkowego, a na etapie realizacji umów również do innych podmiotów uczestniczących w tym  procesie. Zawsze wszelkie akty przekazania Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym są dokonywane jedynie w niezbędnym zakresie w celu realizacji na najwyższym poziomie świadczonych na Państwa rzecz usług.

Ponadto w przypadku kontaktu za pomocą poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego na stronie investpel.pl Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez operatora hostingowego oraz poczty elektronicznej tj.:AZ.pl Sp. z o.o. Al. Papieża Jana Pawła II 19/2, 70-453 Szczecin NIP: 8561164306, REGON: 810903927, KRS: 0000360147, z którym zawarliśmy umowę świadczenia usług hostingowych i obsługi poczty elektronicznej naszej firmy oraz umowę o powierzeniu przetwarzania danych.
O innych podmiotach mogących przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem z serwisu/witryny investpel.pl – czytaj PLIKI COOKIES I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU.

Oprócz powyższego zgodnie z obowiązującym prawem możemy być zobligowani do przekazania Państwa danych osobowych podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, np. organom ścigania, sądom, organom kontrolnym (oczywiście tylko wówczas, gdy te podmioty wystąpią do nas z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną).

Nigdy nie przekazujemy Państwa danych osobowych żadnym zewnętrznym firmom nie uczestniczącym w zawieraniu umów i sprzedaży. W szczególności Państwa dane osobowe nie są i nigdy nie będą przekazywane odpłatnie czy nie odpłatnie firmom marketingowym oraz reklamodawcom (za wyjątkiem opisanych poniżej sytuacji związanych z korzystaniem z serwisu/witryny investpel.pl – czytaj Pliki coockies i polityka prywatności serwisu. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Mają Państwo prawo w każdym czasie:

– cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,

– żądać dostępu do treści przetwarzanych danych,

– żądać sprostowania przetwarzanych danych,

– żądać ograniczenia przetwarzania danych,

– żądać całkowitego usunięcia przekazanych nam swoich danych osobowych,

– wnieść sprzeciw wobec celu przetwarzania danych osobowych,

– otrzymać w jednym dokumencie wszystkie zgromadzone, dotyczące Państwa dane osobowe oraz żądać ich przekazania bezpośrednio przez naszą firmę innemu podmiotowi,

– w przypadku naruszenia przez naszą firmę przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych, wnieść do właściwego Urzędu zajmującego się Ochroną Danych Osobowych stosowną skargę;

W razie chęci skorzystania z jakiegokolwiek z przysługujących praw albo wątpliwości co do ich zakresu, prosimy o kontakt w dogodny dla Państwa sposób:

kontakt:

adres e-mail : orlowskietarasy@wp.pl
telefon : 510-131-619
witryna internetowa: www.investpel.pl
adres do doręczeń: 81-771 Sopot,  ul.Grunwaldzka 76,

 

Na jakich podstawach prawnych przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawsze Państwa dobrowolna zgoda, jaką wyrażają Państwo w momencie:

– korzystania z naszego serwisu/witryny investpel.pl – czytaj PLIKI COOKIES I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU – (w zakresie tam określonym)

– wysłania zgłoszenia/zapytania za pomocą formularza kontaktowego na stronie//witrynie investpel.pl zaznaczając przed wysłaniem okienko zgody na przetwarzanie danych osobowych

– wysłania zgłoszenia/zapytania za pomocą poczty elektronicznej (e-mail)
(na podstawie art. 6 ust 1b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ” przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”)

– zgody zamieszczonej w zawartej z nami umowie (najczęściej jest umiejscowiona w ostatnim paragrafie umowy)

Przetwarzamy dane w celu realizacji świadczonych na rzecz Państwa usług zapewniając ich najwyższy poziom. Przetwarzanie danych w tym przypadku jest niezbędne do:

– kontaktu z Państwem

– realizowaniem/wykonywaniem umowy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w jakim zakresie przetwarzamy bądź przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe oraz pytań z zakresu czy, a jeżeli tak to które, podmioty zewnętrzne uczestniczyły podczas przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie realizacji usług świadczonych na Państwa rzecz, prosimy o kontakt w dogodny dla Państwa sposób:

kontakt:

adres e-mail : orlowskietarasy@wp.pl
telefon : 510-131-619
witryna internetowa: www.investpel.pl
adres do doręczeń: 81-771 Sopot,  ul.Grunwaldzka 76,