Gotowe tynki zewnętrzne Gdańskich Tarasów I

Elewacja budynku Gdańskie Tarasy I i Gdańskie Tarasy II z lotu ptaka.